THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

₫1

Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH
Lần cập nhật gần nhất
50 ngày trước
Namlong telecom mang tới nhiều giải pháp như: Giải pháp hội nghị truyền hình, giải pháp phòng họp trực tuyến, Giải pháp điện thoại hội nghị, giải pháp doanh nghiệp, giải pháp y tế, giải pháp giáo dục, giải pháp chính phủ. Với những mặt hàng nổi bật như dòng tổng đài, điện thoại hội nghị, thiết bị hội nghị truyền hình, thiết bị họp trực tuyến, thiết bị hội nghị, hội nghị truyền hình, camera … HOTLINE: 0903.05.8877 Email : cuong.truong@namlongtelecom.vn Website : www.namlongtelecom.vn

Đăng cùng người bán