3 GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

₫1

Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

3 GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
Lần cập nhật gần nhất
59 ngày trước
Họp trực tuyến hay Teleconference, đang là lựa chọn hàng đầu cho các buổi gặp mặt, hội họp của các công ty, doanh nghiệp. Lựa chọn giải pháp hội nghị nhanh chóng – hiệu quả – chuyên nghiệp, là xu hướng tất yếu trong tương lai. - Giải pháp Hội nghị trực tuyến cho phòng họp 20-30m2, phòng 3-5 người - Hội nghị họp trực tuyến cho phòng khoảng 50m2 với gói Poly Hub - Phòng họp trực tuyến lớn hơn 50m2 với combo giải pháp Poly Plus

Đăng cùng người bán