vách ngăn trong suốt

₫10,000

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh