Chó Ngao Tây tạng

₫18,000,000

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh