Bình hoa bằng đồng lake bạc

₫2,400,000

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh