Tủ bia sệt cung cấp cho các nhà hàng

₫1,000,000

Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Tủ bia sệt cung cấp cho các nhà hàng
Lần cập nhật gần nhất
81 ngày trước
– Thời gian đạt nhiệt độ (sệt bia):3-4 tiếng. – Xếp 04/06 kết bia vào tủ cho chạy trong khoảng 3-4 tiếng – Khi bia đạt độ sệt điều chỉnh nhiệt độ: -8°C để đảm bảo bia không bị bể – Trường hợp bia đã sệt còn dư lại trong tủ nhưng muốn để vào thêm để hôm sau bán tiếp tục thì chỉnh nhiệt độ -8°C,để đảm bảo bia cũ không bị bể, và bia mới đạt sệt. Di động: 0911219479 0947459479

Đăng cùng người bán