Chòe Than Bổi

₫400,000

Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Chòe Than Bổi
Lần cập nhật gần nhất
138 ngày trước
Than bổi tuyển đẹp , đã vào cám hót lai rai , chim khỏe mạnh ktl bao chơi 15 ngày đổi nếu chim lỗi hoặc không vừa ý