Tam đa

₫1,800,000

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tam đa
Lần cập nhật gần nhất
285 ngày trước
Tam đa thấu quang 100%. Đa tài, đa phúc, đa lộc. cao 20 cm.. Liên hệ: 0989045443