ubon stylo giàu đạm

₫550,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ubon stylo giàu đạm
Lần cập nhật gần nhất
259 ngày trước
Năng suất Ulo stylo là một loại cây lâu năm, có thể phát triển thành một loại cây bụi nhỏ. Nó sản xuất từ 13 đến 18 tấn / ha chất khô / năm ở Thái Lan. Vào mùa mưa, trung bình khoảng 10 tấn / ha và vào mùa khô khoảng 5 tấn / ha. Mức protein thô 14-20% protein thô ở Thái Lan trên đất nghèo. Sản phẩm dành cho thú vật Gia súc sống tăng 300-600 g / hd / ngày đã được ghi nhận. Bò sữa chăn thả cỏ Jarra chữ số và Ubon stylo sản xuất 16 lít sữa / bò / ngày ở Thái Lan mà không cần bổ sung cô đặc.