Sóng nhựa hở đựng trái cây

₫55,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Sóng nhựa hở đựng trái cây
Lần cập nhật gần nhất
61 ngày trước
Sóng nhựa hở đựng trái cây, sóng nhựa đựng hàng, sóng nhựa chữ nhật đa dạng kích thước. - Sóng hở 2T5 – ( HS014 )- 610 x 420 x 250 mm - Sóng hở 1T – ( HS010 )- 610 x 420 x 100 mm - Sóng hở 1T9 – ( HS009 )- 610 x 420 x 190 mm - Sóng hở 1T5 – ( HS008 )- 610 x 420 x 150 mm - Sóng hở 3T1 – ( HS004 )- 610 x 420 x 310 mm - Sóng hở 3T9 – ( HS005 )- 610 x 420 x 390 mm #songnhuadungtraicay #songnhuadunghang #songnhuacongnghiep #ronhuare #songnhuare #songnhuahs014 #songnhuahs005 #songnhuahs004

Đăng cùng người bán