Phần mềm quản lý nhà hàng ResMan

₫1,500,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Phần mềm quản lý nhà hàng ResMan
Lần cập nhật gần nhất
162 ngày trước
Báo cáo nhập, xuất hàng, tồn kho Thống kê hàng bán trả lại. Báo cáo tình hình công nợ In phiếu giao ca 8. Thiết lập hệ thống Quản lý thông tin người dùng truy cập, phân quyền truy cập chức năng Theo dõi lịch sử thao tác dữ liệu Chỉnh sửa các mẫu hóa đơn.