Máy phát điện cho máy hàn chạy dầu

₫24,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Máy phát điện cho máy hàn chạy dầu
Lần cập nhật gần nhất
17 ngày trước
Máy phát điện cho máy hàn Diesel KDF8500WE là thiết bị hữu ích cung cấp điện trong lúc thiếu điện, ngăn chặn sự gián đoạn hoạt động hàng ngày hoặc gián đoạn hoạt động công trình đang thi công. Máy phát hàn hoạt động như một nguồn năng lượng điện thứ cấp trong để phục vụ cho các thiết bị.

Đăng cùng người bán