Khung giấy ảnh

₫25,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Khung giấy ảnh
Lần cập nhật gần nhất
172 ngày trước
thanh khung làm bằng gổ, nhựa, mât trước là kính, nhụa, mât sau là tấm để giữ hình 0936252445