Gói giải pháp họp trực tuyến Poly G200

₫60,000,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Gói giải pháp họp trực tuyến Poly G200
Lần cập nhật gần nhất
47 ngày trước
Gói giải pháp họp trực tuyến với Poly G200 Gói 1/ Gói thiết bị họp trực tuyến Poly G200 – Small: 60.000.000 VNĐ – Bộ thiết bị họp trực tuyến Gói 2/ Gói thiết bị họp trực tuyến Poly G200 – Medium: 70.000.000 VNĐ Gói 3/ Gói thiết bị họp trực tuyến Poly G200 – Large: 80.000.000 VNĐ

Đăng cùng người bán