Giáo dục trực tuyến

₫1,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giáo dục trực tuyến
Lần cập nhật gần nhất
145 ngày trước
-Trao đổi chuyên môn dễ dàng giữa các giảng viên với nhau ở các địa điểm khác nhau. -Giảng viên thuận lợi trong việc chia sẻ dữ liệu, hình ảnh thông qua màn hình trực tuyến -Giảng viên dễ dàng kết nối trực tuyến với học viên để trao đổi thông tin, truyền tải kiến thức bài học. -Dễ dàng tiếp cận được với các học viên vùng sâu vùng xa. Những vùng các học viên khó khăn trong việc di chuyển. Hotline: 0903 05 88 77 – Mr. Cường Email : Cuong.truong@namlongtelecom.vn

Đăng cùng người bán