giống cỏ mulato2 chịu hạn

₫650,000

Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

giống cỏ mulato2 chịu hạn
Lần cập nhật gần nhất
323 ngày trước
Mulato II là giống lai ba chiều ( Brachiaria ruziziensis x B. decumbens x B. brizantha ). Mulato II là kết quả của ba thế hệ lai và sàng lọc được thực hiện bởi dự án thức ăn gia súc nhiệt đới của CIAT. Mulato II được phát triển tại CIAT ở Colombia từ cây lai B. ruziziensis x B. decumbens , sau đó là 2 thế hệ lai tạo bằng cách tiếp xúc mở với phấn hoa B. brizantha trên cánh đồng và được phát hành thương mại bởi Grupo Papalotla vào năm 2004. .