Kỹ thuật tưới phun mưa

₫10,000

Huyện Càng Long, Trà Vinh

Kỹ thuật tưới phun mưa
Lần cập nhật gần nhất
49 ngày trước
Kỹ thuật tưới phun mưa, thiết bị tưới nông nghiệp, vòi phun tưới rau, béc tưới nông nghiệp, béc tưới rau

Đăng cùng người bán