Thu Mua xác Điện Thoại

₫99,999

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thu Mua xác Điện Thoại
Lần cập nhật gần nhất
48 ngày trước
Cần nhu cầu mở tiệm Cần thâu lại xá điện loại để lấy linh kiện Máy đập, xe cán, mất nguồn, icloud, hư bể, rớt nước Thâu mua tận nhà giá cao