Chuột Microsoft (KTF-00005)

₫900,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chuột Microsoft (KTF-00005)
Lần cập nhật gần nhất
100 ngày trước
Kết nối: Bluetooth 4.2. Kích thước: 4.22 Nghi x 2.37 Xx x 1.02 (107.2 mm x 60.3 mm x 25.8 mm). Giao diện: Windows 10 / 8.1 (Máy chủ phải hỗ trợ Bluetooth 4.0 trở lên). Bảo hành 12 tháng 0936710017