Bán điện thoại phổ thông

₫1,500,000

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bán điện thoại phổ thông
Lần cập nhật gần nhất
91 ngày trước
dọn tủ, bán nhanh. Máy chưa qua sửa chữa, nhiệt tình qua xem ép giá thoải mái. Gọi thẳng tránh mất thời gian đôi bên.